top of page

veiligheid en kwaliteit

The B Bar is opgericht met als doel patiënten en cliënten laagdrempelig specialistische zorg te bieden zowel op het gebied van medische huidproblemen als op het gebied van de cosmetiek. 

Cliënten en patiënten krijgen bij The B Bar ruim de tijd om hun individuele wensen en behoeften te bespreken. De cliënten en patiënten staan centraal in het behandelproces. Wij bieden optimale zorg van het hoogste niveau die voldoet aan alle eisen van de inspectiedienst. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de zorg, om voor cliënten en patiënten een veilige behandelomgeving te creëren. 

 

Over de kwaliteit van onze zorg

 

Kwaliteit is een breed begrip. Voor The B Bar geldt dat wij zorg bieden die voldoet aan alle eisen. Niet alleen de vak-gebonden eisen, maar ook aan de eisen van de cliënt en patiënt. 

 

  • Alle behandelingen worden uitgevoerd door een ervaren dermatoloog met optimale kennis van de huid en alle daarbij horende structuren. 

  • Indien daar sprake van is, registreren wij klachten, incidenten, calamiteiten, complicaties en infecties, zodat wij deze kunnen analyseren. Uit de analyse kunnen wij informatie halen om zo de zorg te verbeteren en optimaal te houden.

  • Door middel van tevredenheidsenquetes krijgen wij van cliënten en patiënten teruggekoppeld waar volgens hen verbetering mogelijk is.  

  • We verantwoorden de kwaliteit van onze geleverde zorg aan onze patiënten, beroepsverenigingen en inspectie van de gezondheidszorg.

 

Over de veiligheid van onze zorg

 

Patiënten kunnen erop vertrouwen dat bij The B Bar continue aandacht is voor de cliënt- en patiëntveiligheid. Onze medewerkers zijn er alert op om deze veiligheid te waarborgen. 

De medewerkers van The B Bar zijn erop getraind om gevaarlijke situaties op te sporen en te voorkomen of voor zover mogelijk, te verhelpen. 

Er wordt bij alle behandelingen gewerkt volgens de meest recente richtlijnen. Om hieraan te voldoen zijn protocollen opgezet die ervoor moeten waken dat er fouten worden gemaakt. Wij hebben goedwerkende procedures opgezet voor onder andere het melden van calamiteiten, incidenten en complicaties. We betrekken patiënten bij het signaleren van risico’s en waar nuttig bij maatregelen om deze te beperken.

 

Bij The B Bar hebben wij er daarom voor gekozen om de zorg zoveel mogelijk te concentreren op enkele aandachtsgebieden. Dit heeft ertoe geleid dat de kennis en ervaring op deze gebieden groot is. 

De zorg die wij leveren kan worden ondergebracht in twee subgroepen:

  1. Cosmetische zorg: waaronder injectables en kleine dermatologische verrichtingen als het verwijderen van wratjes 

2)  Algemene dermatologische zorg: deze zorg richt zich met name op acne,   rosacea, eczeem, psoriasis, pigmentstoornissen en huidcontrole op verdachte plekjes.

 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

 

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten.  

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ 

 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.


 

bottom of page