top of page

spider naevi

 

Spider naevi zijn kleine spinachtige verwijde vaatjes die zeer oppervlakkig in de huid gelegen zijn. De oorzaak is niet geheel duidelijk, maar mogelijk spelen hierbij onder andere zonschade en hormonen een rol.De behandeling bestaat uit coagulatie of lasertherapie. Na een coagulatie behandeling heeft u een korstje dat binnen een a twee weken zal afvallen. Bij behandeling met de laser ziet u direct na de behandeling weinig verschil. Binnen enkele weken na de behandeling zal het vaatje echter geleidelijk aan verdwijnen. 

spider naevi2.jpeg
bottom of page