top of page
Verwijsbrief / Referral

Sommige zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief van de huisarts om over te gaan op (gedeeltelijke) vergoeding van uw afspraak bij de dermatoloog. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar alvorens een afspraak te maken bij de dermatoloog. The B Bar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het wel of niet vergoed worden van dermatologische zorg. 

Some health insurers require a referral from the general practitioner to transfer to (partial) reimbursement for your appointment with the dermatologist. We request that you contact your health insurer before making an appointment with our dermatologist.
The B Bar is in no way liable for whether or not reimbursement of dermatological care takes place. 

bottom of page